Vadászkutya kiképzés - gundog training
Vizslák, labradorok kiképzése - felkészítése

Vizslák, labradorok kiképzése - felkészítése

Kövess engem ( videók):

A vadászkutya kiképzés a kutya és a gazda képzésének együtteséből kell, hogy álljon. A képzés során a kutyákat vadászatra, vizsgákra készítem fel, hogy kellemes vadásztárs váljék belőlük, és számtalan élménnyel gazdagítsák gazdáikat.

 

A képzést Szentesen (Csongrád megyében) végzem. Lakóhelyem környezetében megtalálható minden szükséges adottság, ami a kiképzéshez szükséges. A nyílt füves pusztától, a tavaktól, folyóvíztől, egészen a náddal, erdővel fedett területekig. Lehetőségem van a kutyákkal vadászaton részt venni, vadászterületen, lövéshez, vadhoz, vadászathoz szoktatni.

A kiképzés

A kiképzéshez erőszakmentes, de határozottan követelő módszereket alkalmazok. A kutyák rendszerint bentlakással a kiképzés idejére nálam maradnak. A tulajdonosok, rendszeresen látogatják őket. Ilyen alkalmakkal amellett, hogy a kutya fejlődéséről meggyőződnek, ők is megtanulják a vizslavezetés fogásait. Időszakonként különböző szinteken képzett vadászkutyákat is adok el. Sokszor hobbikutyások is fordulnak hozzám abból a célból, hogy kedvencükkel való könnyebb és nyugodtabb együttélés érdekében szeretnék kutyájukat képeztetni. A rossz viselkedési formák kijavításával számos probléma előzhető meg.  A legtöbb esetben, viszont vizsgára vagy vadászatra készítem fel a kutyákat. Szintén foglalkozom részképzésekkel, elrontott kutyák javításával. ( apport, engedelmesség, vadűzés, vízimunka).

Tenyésztés

Szintén tenyésztek Pointereket „Szentesi-vadász” kennelnév alatt. A tenyésztés során elsődleges szempontnak tartom a munkaszeretetet, a vad iránti hajthatatlan szenvedélye és a vezetővel együttműködésre hajlandóságot mutató utódok létrehozását.